top of page

Coaching & training bedrijfsleven

OAK

“Een sterk team deelt kennis, ontwikkelt kennis, neemt verantwoordelijkheid en is autonoom gemotiveerd om steeds te verbeteren”.

Ik werk samen met u en uw team om te bepalen wat er aan professionele afstemming nodig is zodat ieder weer zichzelf, het team en de organisatie als geheel naar een hoger level kan tillen. Naar de kwaliteit en omzet die men voor ogen heeft.

Druk kantoor

Mijn aanbod voor u

Training
Professionele afstemming

Opzet

Teams floreren in productie, omzet en welbevinden wanneer er continue aandacht is voor professionele afstemming.

Een professioneel effectief team bestaat uit mensen die kennis delen en ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en afleggen, autonoom gemotiveerd zijn steeds te verbeteren. Dit vraagt kennis, vaardigheden voor leidinggevenden en medewerkers.

 

Om dat te bereiken ondersteun ik (op maat) leidinggevenden en teamleden vanuit 5 invalshoeken:

 

1

Professionele afstemming dient het hogere doel van het bedrijf. Bepalen van het collectieve hogere doel en afstemmen welke hefbomen / acties daarbij de focus moeten hebben is essentieel. 

Van Why naar -How naar-What .

2

De noodzaak en kenmerken van effectieve professionele afstemming moet gedragen zijn door het gehele team. Dat vertalen we met elkaar naar de eigen gewenste praktijk. 

3

Leidinggevende communicatie / basiscommunicatie is het cement in een team. We gaan er samen voor zorgen dat teamleden elkaar kunnen volgen.

4

Hanteer de Oplossingsgerichte werkwijze: aandacht voor de gewenste toekomstige doelen ipv uitdiepen van oude problemen. Deelnemers leren te communiceren vanuit de oplossingsgericht werkwijze.

5

Heb aandacht voor persoons- / teamkenmerken. Mensen ontdekken de eigen en andermans krachtbronnen, valkuilen, allergieën, ontwikkelpunten en stemmen dat met elkaar af. 

Training
Effectief Vergaderen

Een vergadering  van 2 uur met 10 deelnemers en 1 manager kost al gauw €1100,-.
Dan wil je wel actieve deelname van iedereen en duidelijk resultaat.


Een effectieve vergadering dient maar drie doelen:

1    

Als team elkaar versterken door organisatorisch overleg of bespreking van professionele onderwerpen

2    

Als team tot breed gedragen besluitvorming te komen

3    

Als team sterker te worden door elkaars kwaliteiten en valkuilen te leren kennen

 

Effectief vergaderen zorgt hierbij voor efficiënte en effectieve vergaderbijeenkomsten. Van weloverwogen input en throughput naar de gewenste output.

Want ja het klopt, iedere vergadering is een investering. Belangrijk om die tijd dan ook nuttig te besteden. 

Ik train u in het voeren van effectieve vergaderingen zodat de teambetrokkenheid en de vergaderopbrengst wordt vergroot.

Training
Leidinggevende communicatie

Ontdek de sleutel tot Effectief Leiderschap en word de inspirerend leider die jouw team nodig heeft

Waarom?
Als leidinggevende is het vermogen om helder, empathisch en doelgericht te communiceren van onschatbare waarde voor jou, jouw collega’s en jouw organisatie. Deze interactieve training is ontworpen om jouw leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen. De focus ligt op het versterken van jouw communicatieve impact in diverse organisatorische situaties.

Voor wie?
Directeuren, Teamleiders, Coördinatoren, Unitleiders. Kortom iedereen die leiding geeft aan een team professionals.

Hoe?
In deze training werk je aan jouw communicatieve vaardigheden met behulp van wetenschappelijke achtergrondtheorie, praktische tools én video interactie analyse. Jouw eigen leervraag staat centraal en jij bepaalt zelf welke vaardigheden je wilt door ontwikkelen.

Wat kan je verwachten?
*Kennis over kenmerken van Effectieve organisaties: Ontwikkel kennis over de voorwaarden voor een professionele cultuur in relatie tot leiderschap.
*Strategische Communicatievaardigheden: Je leert de kracht van Basiscommunicatie om jouw team te motiveren en de doelen te bereiken.
*Conflicthantering en Feedback: Ontwikkel vaardigheden om conflicten effectief te beheren en constructieve feedback te geven. Leer hoe je uitdagende situaties kunt omzetten in groeikansen voor zowel jou als jouw team.
*Oplossingsgericht werken: Leer de focus te verleggen naar de gewenste toekomst en hoe je in je communicatie jouw team daar in mee kan nemen.

Kortom:
Je ontdekt technieken voor het opbouwen van sterke, samenwerkende teams door middel van ondersteunende communicatie. Leer hoe je een cultuur van openheid en vertrouwen kunt creëren, wat essentieel is voor succesvol leiderschap.

1005054931-headeikenboomlogo_edited_edited.jpg

Vraag ook naar de individuele coaching  mogelijkheden voor uw werknemers

  • Levensloop- (baan) coaching : uw collega ontdekt zijn / haar krachtbronnen en ontwikkelpunten voor een positieve carrièreontwikkeling

  • Oplossingsgerichte coaching : uw collega leert om situaties op een opbouwende wijze te benaderen met oog voor de gewenste opbrengst en gebruikmakend van ondersteunende acties 

  • Coaching in brede zin van het woord (nieuwe baan, timemanagement, etc.)

  • VIB (Video Interactie Begeleiding) : coaching met beeld voor het versterken van de uitvoerende taak (bijv. klantcontact, voorzitterschap, vergaderenoverleg etc.)

bottom of page